Menu przedmiotowe
  Strona główna
  Dane WORD
  Działalność
  Status prawny
  Organizacja Ośrodka
  Majątek WORD
  Zdawalność
  Wzorce pism
  Prawo
Przetargi
  Przetargi publiczne

Strona główna WORD
Szukaj
 
 

 Strona główna 
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.


Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 112, poz.1198 ) oraz w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 10, poz.68 ).

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Strona główna BIP znajduje się pod adresem URL - www.bip.gov.pl
Utworzony 2010-05-01 przez Cichocki Krzysztof
Zmodyfikowany 2011-04-29 przez Cichocki Krzysztof
Odsłon 19342 

 Copyright 2003 W.O.R.D. Płock  design by webdeveloper