O ośrodku
  Strona główna
  Organizacja Ośrodka
  Galeria
  Telefony, adresy ...
  Z życia WORD
  Prawo
Egzaminy
  Plac manewrowy
  Pojazdy
  Opłaty
  Zdawalność
  Skargi
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
  
BRD
  Bezpieczeństwo
  Regionalne centrum BRD
  Konkursy
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Strona główna 
Informacja
WORD w Płocku informuje, iż od dn. 1.12.2017 r. do 31.03.2018 r. egzaminy teoretyczne i praktyczne na kat. „AM”, „A1”, „A2”, „A” zostają wstrzymane.


Informacja
Terminy dwudniowych kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku


Informacja
Informujemy, że od dnia 01.11.2017r. delegatura
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział w Sochaczewie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.


Informacja
Wszelkie informacje w sprawach szkoleń można uzyskać u osoby prowadzącej dział:

Dariusz Serafin

* kontakt tel.: 24 267-53-86, kom.: +48 606-341-734.
* e-mail: d_serafin@wordplock.pl

Telefony czynne w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach: 08:00 - 12:00.


Informacja
Informujemy, że od dnia 04.10.2017r. obowiązuje nowy adres mailowy wordplock@wordplock.pl


Informacja
Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku oraz Oddział w Sochaczewie będzie nieczynny w dniu 31.10.2017 roku.


Informacja
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że została uruchomiona usługa zapisu na egzamin oraz dokonywania opłat za egzaminy drogą elektroniczną.
Szczegóły w zakładce (Egzaminy - opłaty)

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że w roku 2017 kursy dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego będą się odbywały w pierwszy roboczy poniedziałek każdego miesiąca.
Początek kursu godz. 15:00 – sala wykładowa WORD Płock.
Koszt szkolenia wynosi 300 zł.

Informacja:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, zaprasza do nowo otwartego oddziału w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 12.

Nr. telefonu 46 861-56-52

Zapisy na egzaminy kat.B będą prowadzone
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00

Nr konta dla oddziału w Sochaczewie :
21 1540 1157 2115 5970 0203 0005

Szanowni Państwo.
Konta bankowe ważne od dnia 1 stycznia 2015r
Egzaminy - 05 1540 1157 2115 5970 0203 0002
Szkolenia - 21 1540 1157 2115 5970 0203 0005

Szanowni Państwo.

Informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia i konsultacji udzielonych odpowiedzi z wylosowanych pytań podczas egzaminu teoretycznego.


Szanowni Państwo.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego posiada do wynajęcia powierzchnię reklamową do zamontowania banerów reklamowych.Miejscem usytuowania banerów będzie ogrodzenie zewnętrzne Wojewódzkiego Ośrodka Ruch Drogowego w Płocku.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 24 267-53-70, 24 267-53-74


Witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku powstał na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.

Na podstawie ww. ustawy Wojewoda Płocki na mocy decyzji administracyjnej - Zarządzenie nr 27 z dnia 25.03.1998 r. powołał WORD w Płocku.

Z dniem pierwszego stycznia 1999r. w związku z reformą ustrojową państwa, Samorząd Województwa Mazowieckiego przejął nadzór nad Ośrodkiem, który obecnie jako samorządowa wojewódzka osoba prawna, stanowi integralną część Samorządu Wojewódzkiego.Ustawa określa zadania Ośrodka, do których należą:

  1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

  2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  3. Prowadzenie szkoleń z zakresu transportu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz innych szkoleń dotyczących ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.

  4. Prowadzenie działalności gospodarczej, której wyniki przeznaczane będą na cele, o których mowa w punkcie 1 i 2.

WORD Płock współpracuje również z ośrodkami szkolenia kierowców mając na celu podniesienie poziomu i jakości szkolenia kandydatów. Copyright 2003 W.O.R.D. Płock  design by webdeveloper