O ośrodku
  Strona główna
  Organizacja Ośrodka
  Galeria
  Telefony, adresy ...
  Z życia WORD
  Prawo
Egzaminy
  Plac manewrowy
  Pojazdy
  Opłaty
  Zdawalność
  Skargi
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
  
BRD
  Bezpieczeństwo
  Regionalne centrum BRD
  Konkursy
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Organizacja Ośrodka 
Chcąc by ośrodek mógł poprawnie wykonywać swoje statutowe zadania konieczna jest odpowiednia struktura organizacyjna.

W WORD w Płocku wygląda ona następująco:


Z - Z-ca Dyrektora.
DK - Dział Księgowości.
KA - Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych.
SOP - Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.
DE - Dział egzaminowania.
DZT - Dział Zabezpieczenia Technicznego i Szkoleń.
DBRD - Dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dyrekcja
 • Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD Płock
 • Agnieszka Bednarska - Z-ca Dyrektora WORD Płock
Dział Księgowości
 • Aneta Bońkowska - Główny Księgowy

 • Joanna Matusiak - Starszy Inspektor
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych
 • Renata Koperska - Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
Dział Egzaminowania
 • Renata Koperska - Koordynator
 • Mariusz Kowalczyk - Egzaminator nadzorujący
 • Jarosław Brach - Egzaminator
 • Jarosław Kacprowicz - Egzaminator
 • Ryszard Kijanowski - Egzaminator
 • Jan Kuliński - Egzaminator
 • Małgorzata Leszczyńska - Egzaminator
 • Grzegorz Michalak - Egzaminator
 • Jerzy Piotrowski - Egzaminator
 • Artur Smolak - Egzaminator
 • Jan Stępka - Egzaminator
 • Stanisław Szczutowski - Egzaminator
 • Zdzisław Tarka - Egzaminator
 • Robert Tokarski - Egzaminator
 • Michał Strzałkowski - Egzaminator
 • Robert Osiński - Egzaminator

 • Jolanta Regulińska - Starszy Inspektor
 • Paulina Wójcik - Referent
 • Martyna Dziurlikowska - Referant
Dział Zabezpieczenia Technicznego i Szkoleń
 • Dariusz Serafin - Inspektor
 • Zbigniew Kisielewski - St. inspektor
 • Paweł Dziurlikowski - St. inspektor ds. organizacyjno - technicznych
 • Jarosław Żuk - Inspektor techniczny
 • Aurelia Grzelak - Pracownik gospodarczy
 • Marek Lemanowicz - Referent Techniczny


 Copyright 2003 W.O.R.D. Płock  design by webdeveloper