O ośrodku
  Strona główna
  RODO
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Galeria
  Telefony, adresy ...
  Prawo
Egzaminy
  Zapisy
  Plac manewrowy
  Pojazdy
  Opłaty
  Zdawalność
  Skargi
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
  
BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Organizacja Ośrodka 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku powstał na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.

Na podstawie ww. ustawy Wojewoda Płocki na mocy decyzji administracyjnej - Zarządzenie nr 27 z dnia 25.03.1998 r. powołał WORD w Płocku.

Z dniem pierwszego stycznia 1999r. w związku z reformą ustrojową państwa, Samorząd Województwa Mazowieckiego przejął nadzór nad Ośrodkiem, który obecnie jako samorządowa wojewódzka osoba prawna, stanowi integralną część Samorządu Wojewódzkiego.Ustawa określa zadania Ośrodka, do których należą:

 1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

 2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu transportu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz innych szkoleń dotyczących ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.

 4. Prowadzenie działalności gospodarczej, której wyniki przeznaczane będą na cele, o których mowa w punkcie 1 i 2.

WORD Płock współpracuje również z ośrodkami szkolenia kierowców mając na celu podniesienie poziomu i jakości szkolenia kandydatów.

Chcąc by ośrodek mógł poprawnie wykonywać swoje statutowe zadania konieczna jest odpowiednia struktura organizacyjna.

W WORD w Płocku wygląda ona następująco:


Z - Z-ca Dyrektora.
DK - Dział Księgowości.
KA - Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych.
SOP - Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.
DE - Dział egzaminowania.
DES - Odział terenowy w Sochaczewie.
DZT - Dział Zabezpieczenia Technicznego i Szkoleń.
DBRD - Dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dyrekcja
 • Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD Płock
 • Agnieszka Bednarska - Z-ca Dyrektora WORD Płock
Dział Księgowości
 • Aneta Bońkowska - Główny Księgowy
 • Joanna Matusiak - Starszy Inspektor
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i administracyjnych
 • Renata Koperska - Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
Dział Egzaminowania
 • Renata Koperska - Koordynator
 • Mariusz Kowalczyk - Egzaminator nadzorujący
 • Jarosław Brach - Egzaminator
 • Jarosław Kacprowicz - Egzaminator
 • Ryszard Kijanowski - Egzaminator
 • Jan Kuliński - Egzaminator
 • Małgorzata Leszczyńska - Egzaminator
 • Grzegorz Michalak - Egzaminator
 • Jerzy Piotrowski - Egzaminator
 • Artur Smolak - Egzaminator
 • Jan Stępka - Egzaminator
 • Stanisław Szczutowski - Egzaminator
 • Zdzisław Tarka - Egzaminator
 • Robert Tokarski - Egzaminator
 • Michał Strzałkowski - Egzaminator
 • Robert Osiński - Egzaminator
 • Marek Śliwiński - Egzaminator

 • Jolanta Regulińska - Starszy Inspektor
 • Paulina Wójcik - Referent
 • Martyna Dziurlikowska - Referent
 • Joanna Ryzińska - Starszy Inspektor
 • Martyna Bajurska - Referent
Dział Zabezpieczenia Technicznego i Szkoleń
 • Łukasz Jaskólski - Inspektor Informatyk
 • Zbigniew Kisielewski - St. inspektor
 • Paweł Dziurlikowski - St. inspektor ds. organizacyjno - technicznych
 • Jarosław Żuk - Inspektor techniczny
 • Aurelia Grzelak - Pracownik gospodarczy
 • Marek Lemanowicz - Referent Techniczny


 Copyright 2003 W.O.R.D. Płock  design by webdeveloper