O ośrodku
  Strona główna
  RODO
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Galeria
  Telefony, adresy ...
  Prawo
Egzaminy
  Zapisy
  Plac manewrowy
  Pojazdy
  Opłaty
  Zdawalność
  Skargi
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
  
BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Opłaty 

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 roku za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców.


Rodzaj egzaminu
Kwota
Egzamin teoretyczny
30,00
Egzamin praktyczny kategoria AM
140,00
Egzamin praktyczny kategoria A1, A2, lub A
180,00
Egzamin praktyczny kategoria B
140,00
Egzamin praktyczny kategoria B1, C1, D1 lub T
170,00
Egzamin praktyczny kategoria C, D lub B+E
200,00
Egzamin praktyczny kategoriaC1+E, C+E, D1+E lub D+E
245,00


W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, opłata za egzamin państwowy nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba egzaminowana, później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio na część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

 • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
 • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:

 • zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
 • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

W przypadku złożenia przez osobą egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa powyżej, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

Osoby, które chcą otrzymać zwrot opłaty proszone są o wypełnienie druku:
* "Wniosek o zwrot opłaty"Opłat można dokonywać
 • w punkcie kasowym prowadzonym przez firmę P.H.U. Estyma w budynku WORD Płock czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 14:45
 • przelewem na konto:
  • za egzamin na prawo jazdy - 05 1540 1157 2115 5970 0203 0002
  • za egzamin na prawo jazdy (dla kandydatów w Oddziale w Sochaczewie) -
   21 1540 1157 2115 5970 0203 0005

  z dopiskiem:

  • - imię i nazwisko,
  • - PESEL   Copyright 2003 W.O.R.D. Płock  design by webdeveloper