O ośrodku
  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Prawo
  RODO
  Galeria
Egzaminy
  Zapis na egzamin
  Opłaty egzaminacyjne
  Rezygnacja z egzaminu
  Zwrot opłat
  Przesłanie dokumentów
  Statystyki
  Egzamin teoretyczny
  Egzamin praktyczny
  Egzamin pojazdem OSK
  Plac manewrowy
  Pojazdy egzaminacyjne
  Po zdanym egzaminie
  Procedura odwoławcza
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
BRD
  Aktualności BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Przepisy prawne 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

odnoszące się do osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

I. USTAWY i DYREKTYWY.

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami                                                      
(Dz.U. z 2017r. poz. 978).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym                                            
(Dz.U. z 2017r. poz. 1260).

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym                                               
(Dz.U. z 2016r. poz. 1907).

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych                           
(Dz.U. z 2016r. poz. 1834).

5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej                                   
(Dz.U. z 2016r. poz. 1829).

6. Ustawa z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym                        
(Dz.U. z 2016r. poz. 1868).

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
(Dz. U. z 2013 r poz. 829).

8. Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie praw jazdy (przekształcenie).

II. AKTY WYKONAWCZE DO USTAW / DYREKTYW WYSZCZEGÓLNIONYCH W CZĘŚCI I

1.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. z 2016 r poz. 232, ).

2.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów
(Dz. U. z 2014 r poz. 974).

3.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2016 r poz. 280).

4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz.U. z 2016r., poz.702).

5.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

6.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, załączniki nr 1 – 4
(Dz. U. z 2003 załącznik do Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

7.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz.U. z 2016r., poz. 2022).

8.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy
(Dz. U. z 2014 r poz. 937).

9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
(Dz.U. z 2017r., poz. 250).

10.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2013 r poz. 83).

11.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie doskonalenia techniki jazdy
( Dz. U. z 2013 r poz. 91).

12.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
(Dz. U. z 2012 r poz. 488).

13.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz.U. z 2016r.poz. 143).

14.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
(Dz. U. z 2013 r poz. 809).

15.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
(Dz. U. z 2013 r poz. 9).

16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
(Dz.U.z 2017r., poz. 151).

17.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
(Dz. U. z 2013 r poz. 894).

18.  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
(Dz. U. z 2013 r poz. 839).

19.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2012 r poz. 619).

20.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
(Dz. U. z 2014 r poz. 304).

21.  Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

 

Zapraszamy również do przejrzenia zasobów
Bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

 Copyright 2003 - 2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerzeRozumiem