O ośrodku
  Strona główna
  RODO
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Galeria
  Telefony, adresy ...
  Prawo
Egzaminy
  Zapisy
  Plac manewrowy
  Pojazdy
  Opłaty
  Zdawalność
  Skargi
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
  
BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Warsztaty dla egzaminatorów 
WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA EGZAMINATORÓW
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku informuje, iż w dniach 2-4 grudnia 2015r. organizuje 3- dniowe odpłatne warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. Zapisy osób zainteresowanymi warsztatami przyjmowane są do dnia 1 grudnia 2015r.
Rozpoczęcie warsztatów 2 grudnia 2015r. godz. 12:00

    Do warsztatów może przystąpić osoba, która złoży przed rozpoczęciem:
  • kserokopię legitymacji egzaminatora lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów,
  • dowód dokonania opłaty za warsztaty, oraz kserokopię dowodu osobistego i podanie do dyrektora
Numer konto bankowego: 21 1540 1157 2115 5970 0203 0005
tytułem : „Warsztaty dla egzaminatorów ”

CZAS TRWANIA: 3 dni
KOSZT WARSZTATÓW: 350 zł

 Copyright 2003 W.O.R.D. Płock  design by webdeveloper